Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Kdo je odvetnik?

Odvetnik je pravnik, ki je opravil pravniški državni izpit in izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje odvetniškega poklica ter je član Odvetniške zbornice Slovenije. Odvetništvo je svoboden poklic, hkrati pa opravlja pomembno funkcijo v okviru pravosodnega sistema. Odvetnik strankam svetuje pri urejanju osebnih in poslovnih pravnih težav, pri sklepanju in razdiranju pravnih poslov in jih zastopa v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave in drugimi organi ter organizacijami.

Zakaj potrebujem odvetnika?

Zato, ker vam odvetnik prihrani čas in denar, saj lahko spor reši, še preden se razvije. Zato, ker je pravo zapleteno in zahtevno, predpisi in sodna praksa pa se neprestano spreminjajo. Zato, ker že najmanjša napaka lahko pomeni izgubljeno pravico oz. dokončno in nepopravljivo škodo. Zato, ker lahko odvetnik vašo zadevo presoja bolj objektivno in racionalno, saj se v popolnosti skoncentrira na (pravno pomembno) vsebino in postopek, ne da bi bil s situacijo osebno obremenjen in čustveno vpleten.

Mnogi storijo napako in odvetnika obiščejo šele takrat, ko je to res nujno, kar pa je mnogokrat (pre)pozno. Zaradi napetih odnosov oziroma poglobljenih nesporazumov med strankami namreč tedaj sporazumna rešitev pogosto ni več mogoča. Tako odvetnikom ne ostane veliko manevrskega prostora za hitro in poceni rešitev. V takšnih primerih se potem vlagajo tožbe in pritožbe, kar podaljša postopke in poveča stroške.

Odvetnika obiščite torej, še preden se znajdete v zagati oz. preden je spor že v polnem razcvetu. Pomagali vam bomo pri ustvarjanju uspešnih in vsestransko zadovoljivih poslovnih in osebnih odnosov, saj pravilen pristop v začetku (recimo jasna in vsebinsko polna pogodba o poslovnem sodelovanju ali pa ustrezna in pravična ureditev premoženjskih razmerij pred smrtjo) bistveno zmanjša možnost spora v nadaljevanju.

Če kljub vsemu pride do zapleta, se na odvetnika obrnite ob prvi težavi, še preden se razvije spor – recimo, ko se odločate za prenehanje nekega odnosa (odpoved pogodbe o zaposlitvi, ločitev ipd.) oz. ko prvič ugotovite, da nekdo krši vaše pravico (si prisvaja del vaše parcele, ne plačuje najemnine, ne priznava vašega vlaganja v hišo ipd.). Takrat so možnosti za sporazumno rešitev zapleta običajno najboljše. S pravilnim reagiranjem v tem času se lahko sodišču (kljub sporu) marsikdaj tudi v celoti izognete. Pravočasen vstop odvetnika v razmerje ali posel bo torej za vas gotovo bistveno cenejši od odvetniškega zastopanja v dolgotrajnih (sodnih) postopkih, poleg tega pa lahko s tem prihranite tudi veliko razrahljanih živcev in krhanje (oz. celo uničenje) poslovnih ali osebnih odnosov.

Kadar ste v sodnem postopku, pa je sodelovanje odvetnika največkrat nujno. Sodni postopki so namreč opremljeni z (običajno kompliciranimi) pravili, zaradi katerih lahko prava neuka stranka, ki teh pravil ne pozna, določene pravice izgubi celo kljub povsem utemeljenemu zahtevku. Ta postopkovna pravila namreč v osnovi niso namenjena iskanju resnice, temveč predvsem čim bolj hitremu, enostavnemu in ekonomičnemu zaključku postopka.

Če boste v sodnem postopku sodelovali z odvetnikom, se boste lahko bolj sproščeno posvetili vsebini postopka, medtem ko bo odvetnik skrbel za vaše pravice. Tudi v sodnem postopku je možna spora s poravnavo, za kar si bo odvetnik prizadeval, če bo to seveda za vas smiselno in boste tako želeli.

Že v starem Rimu so poznali rek »Ignorantia iuris nocet« (nepoznavanje prava škoduje), danes pa to gotovo drži še bolj. Pravo ščiti le budne, odgovorne odločitve na svoji osebni in poklicni poti pa boste lahko sprejemali le z ustreznim pravnim znanjem oz. ustreznim »pravnim pomočnikom« – odvetnikom.>> Na prvo stran

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti