Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Naša tarifa

Praviloma odvetniške storitve obračunavamo v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15 s spremembami in dopolnitvami), v skladu s katero trenutno vrednost odvetniške točke znaša 0,60 EUR + DDV, torej 0,732 EUR. Odvetniška tarifa določa cene na enoto storitve (glede na vrsto storitve oz. vrednost spora), končnega stroška odvetniških storitev, ki je običajno odvisen tudi od drugih dejavnikov (obseg/zahtevnost dela, število vlog/narokov na sodišču ipd.), pa vnaprej običajno ni mogoče natančno določiti. S sprotnim obveščanjem o že nastalih stroških ter o strošku posameznega nadaljnjega dejanja pa zagotavljamo, da na koncu ne prihaja do neprijetnih presenečenj.

V določenih primerih, predvsem pa v primeru dolgotrajnejšega rednega sodelovanja z isto stranko, so možni tudi drugačni dogovori (npr. cena na uro, mesečni pavšal, dogovor po uspehu). Socialno šibkejšim strankam omogočamo obročno plačevanje.

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti