Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Varstvo osebnih podatkov

Odvetniška pisarna Sladič & Resnik se zavezuje, da bo podatke, ki jih boste odvetniški pisarni posredovali po elektronski pošti ali na kakršenkoli drug način, uporabila le v skladu z namenom, zaradi katerega ste jih posredovali, ter da jih ne bo na noben način in v nobenem primeru posredovala tretjim osebam. S posredovanjem podatkov po e-pošti ali po telefonu soglašate, da se s posredovanimi podatki seznanijo zaposleni oz. pogodbeni sodelavci odvetniške pisarne, ki so zavezani k enakemu standardu varovanja podatkov kot odvetniki.
Vsi podatki bodo obravnavani z največjo skrbnostjo in bodo varovani pred zlorabo, nepooblaščenim dostopom, izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.
Ob obisku strani se nekateri podatki (npr. IP naslov, čas obiska …) lahko shranijo. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

Izključitev odgovornosti

Kljub redni skrbi za vsebine te spletne stani Odvetniška pisarna Sladič & Resnik žal ne more jamčiti za popolno ažurnost in pravilnost vseh informacij na strani. Vse vsebine spletne strani se lahko pogosto spremenijo brez predhodnega obvestila.
Odvetniška pisarna Sladič & Resnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani.
V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, odvetniška pisarna ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2017 Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana. Celotna vsebina spletne strani je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.
Oblikovanje in izvedba: Leia.si.
Vsebine te spletne strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spremeniti ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja pooblaščene osebe Odvetniške pisarne Sladič & Resnik, d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti