Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Kazensko pravo

Zastopanje obdolžencev v kazenskih postopkih

Zastopanje oškodovancev

Premoženjskopravni zahtevki za povračilo škode, povzročene s kaznivim dejanjem

Zahtevki in tožbe za odškodnino zaradi neupravičenega pripora ali zapora>> Področja dela

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti