Romana Sladič - odvetnica
Romana Sladič - odvetnica

Pristop

Pri prvem kontaktu po telefonu ali po e-pošti nam kratko predstavite svoj problem. Na podlagi te predstavitve ocenimo, ali je vaš problem primeren za odvetniško pomoč in ali spada v področje, na katerem lahko zagotovimo kakovostno svetovanje in/ali zastopanje. Če so izpolnjeni navedeni pogoji, v nadaljevanju dogovorimo termin za posvet.


Na posvet je priporočljivo prinesti vso dokumentacijo, vezano na vašo zadevo, saj je temeljita seznanitev s situacijo običajno bistvena za iskanje optimalnih rešitev in pravilno svetovanje. Na posvetu boste dobili odgovore na vaša vprašanja (po potrebi tudi v obliki pravnega mnenja) oziroma se bomo z vami dogovorili glede prevzema primera in o načinu postopanja, ob tem pa vam bomo pojasnili tudi postopke in vas seznanili s predvidenimi stroški.


Posvet je plačljiv. Za fizične osebe znaša cena posveta v trajanju do 45 minut 73,20 EUR (in vsakih nadaljnjih 15 minut dodatnih 24,40 EUR), za pravne osebe oz. poslovne subjekte pa znaša cena posveta v trajanju do 60 min 183,00 EUR (in vsakih nadaljnjih 30 min dodatnih 91,50 EUR). V primeru, da po tem posvetu pri nas naročite z njim povezane nadaljnje storitve in tudi plačate avans v skladu z navodili naše pisarne, se posvet zaračuna po nižji tarifi in stane 30,50 EUR na vsake začete pol ure. Cene vsebujejo DDV.>> Primeri izračuna stroškov

>> Lokacija

ODVETNIŠKA PISARNA SLADIČ & RESNIK, D.O.O., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)1 432 11 53, fax: +386 (0)1 320 58 58, info@ors-op.si

ID št. za DDV: SI61525642, Matična številka: 6810390000, Poslovni račun št.: SI56 6100 0001 0090 384, odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 20. 3. 2015, znesek osnovnega kapitala 7.500,00 EUR

Pogoji uporabe Politika zasebnosti